MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's
Onze school telt momenteel ruim 50 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen in de morgen en 3 groepen in de middag. Naast het werken in deze combinatiegroepen werken we ook regelmatig buiten deze structuur. Elkaar helpen en samen leren vinden we in onze school belangrijk. 

Zo werken kinderen soms op een hoger of juist lager niveau met een andere klas mee. Een ander voorbeeld is het maatjeslezen waarbij wekelijks leerlingen uit een hogere groep met leerlingen uit een lagere groep (voor)lezen. 

Spelen en bewegend leren vinden we belangrijk op De Zandbaan. In de kleutergroep werken we thematisch en heeft spelen een grote rol bij het leren. Tot en met groep 4 wordt nog dagelijks in de hoeken gespeeld. In alle groepen hebben we meerdere pleinmomenten op  een dag en vinden lessen niet alleen plaats achter het boek of de tablet maar ook regelmatig op het plein of door middel van bewegen in de klas. 

Onze school heeft een goede zorgstructuur. We vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en zich veilig voelt. Als een kind meer zorg of aandacht nodig heeft wordt hier in de eerste plaats in de klas op ingespeeld, daarnaast kan dit ook breder worden opgepakt door de Intern Begeleider.

Onder het kopje 'Missie en visie' leest u meer over het christelijke karakter van onze school. 

Swaanhilstraat15
4411 BL Rilland

T 0113-551597
E info@zandbaan.nl
De Zandbaan is onderdeel van VCPOZ